Løft

Som standard indstøbes Frimedaløft i teglelementer, hvor Betonelement vurderer at løftesystemet er anvendeligt. Disse placeres så vidt muligt omkring tyngdepunktet, men det kan være nødvendigt at benytte specielt åg for at sikre, at elementet er lodret under montagen. Andre løftetyper kan indstøbes efter aftale.

Afstivningsinserts

Til fastgørelse af montagestøtter er teglelementerne forsynet med 2 stk. inserts. Normalt M 16 for en udtræksværdi på 16 kN.

Normalt placeres de minimum 2/3 af elementhøjden oppe på elementet.

Rækværksinserts

Der placeres ikke rækværksinserts i forpladen, Specielle ønsker til fastholdelse af rækværk kan aftales.

Forankring mellem facade/dæk

Til forankring i toppen af facadeelementer til dækelementer, anvendes normalt dorne i antal efter aftale. U-bøjler eller inserts for pindbolte kan udføres efter særlig aftale.

El-indstøbninger

Rør og dåser til el og antenneinstallationer kan indstøbes i begge sideflader. Rørføring skal være lodret og må ikke krydse mellem for- og bagside. Der bør ikke placeres installationer i armerede dørsøjler.

 

Se i øvrigt el-indstøbninger – under tekniske brochurer. Download her >>

Andre indstøbningsdele

Som standard produceres teglelementer kun med ovennævnte indstøbningsdele. Andre indstøbningsdele såsom montagebolte, tophatte, inserts, ankerskinner, inddækningsnot, sømklodser ved vinduer og døre etc. kan indstøbes efter aftale.