Liniefundamenter kan – som alternativ til in situ støbte fundamenter – anvendes til såvel facader som indvendige vægge.

Elementgeometri

Hovedmål

Geometrien tilpasses den enkelte sag, men der kan udføres liniefundamenter med eller uden fod afhængig af jordens bæreevne på den aktuelle byggeplads. For at leve op til isoleringskravene i randzonen kan liniefundamenterne også udføres som isolerede sandwich-elementer som vist på figur 1.

Bredden af liniefundamenter tilpasses væggene afhængig af, om det er en bred udvendig facade eller en smal indvendig væg. Den maksimale højde af et liniefundament inkl. bundplade er 2,0 m. Liniefundamenter kan også anvendes i kombination med punktfundamenter som vist på fig. 2.

Punktfundamenter produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede. Se mere under certifikater.

Udsparinger

Liniefundamenter – både ud- og indvendige – kan udføres med udsparinger til fjernvarme-, vand- eller afløbsrør med mere, således at installationerne nemt kan udføres efter, at husets sokler er monteret.

Indstøbningsdele

Liniefundamenter leveres som standard med 2 stk. frimeda løft.

Samlinger og detaljer

Til sammenstøbning udføres liniefundamenterne ofte med en fortandet fugelås med U-bøjler i enderne.

Projektering og beregning

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. liniefundamenter fremgår af ydeevnedeklaration. Download gældende udgave her.

Liniefundamenter produceres og kontrollere i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
Liniefundamenter produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse
Liniefundamenter produceres som standard i moderat miljøklasse. Kan efter aftale produceres i aggressiv miljøklasse.

Betonstyrker
Liniefundamenter produceres som standard i styrkeklasse 30 eller 45. Kan efter aftale produceres i højere styrkeklasse.

Armering
Der bruges K500 stål, med styrke fyk = 500 MPa og minimum duktilitet på 3,30 %

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Overflader
Liniefundamenter udføres med en overflade svarende til BO 43/ 42.

Bæreevne

Liniefundamenterne dimensioneres efter den aktuelle linielast, hvad enten det er en fundamentsbjælke mellem to punktforbindelser eller et liniefundament med fod.