Huldæk

Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Dæk med forspænding kan også anvendes som vægelementer.

Elementerne støbes på lange stålbaner ved ekstrudering, hvor støbemaskinen former og komprimerer betonen, mens den bevæger sig hen ad banen. Efter hærdning skæres elementerne i de ønskede længder og vinkler. Læs mere om huldæk her.

Massive dæk

Massive dæk er et alternativ til vores huldæk. De bruges typisk, hvor der er store ophængskræfter, krav til større egenvægt eller insitu støbte dæk, hvor en hurtigere byggefase ønskes. Læs mere om massive dæk her.

AirDeck

AirDeck er et fleksibelt dæk-system. Det giver mulighed for bjælkeløse dæk, udkragninger og spændende former samtidig med, at der opnås en væsentlig vægtbesparelse i forhold til massiv dæk. El-kabler og afløb kan støbes ind i hvert enkelt dæk efter behov. Læs mere om AirDeck her.

Filigrandæk

Filigrandæk fungerer både statisk og som forskalning. Det betyder, at der spares på arbejdet med forskalning på byggepladsen. Typisk er filigran egnet til de same konstruktioner som et rent insitu dæk. Læs mere om filigrandæk her.

P-dæk

Vores p–dæk er et specialudviklet dækelement med lav konstruktionshøjde, fortov, afløbsrende og afløb og kan anvendes i alle former for P–huse. P-huset kan være med samme eller forskudt etagehøjde. Læs mere om p-dæk her.

Ribbedækplader (TT-plader)

Vores TT-plader anvendes som etagedæk og tagplader. Pladernes store spændvidde og stivhed kombineret med en lille konstruktionshøjde sikrer en billig og fleksibel løsning. Læs mere om ribbedækplader her.

Huldaek_Betonelement