Som inspiration og erfaringsgrundlag for projektering med betonelementer har Betonelement Foreningen udgivet tre håndbøger, der omhandler:

  1. Generelt information om betonelementbyggeri
  2. Teknik
  3. Information om elementtyper

Bøgerne suppleres med bogen: Betonelementbyggeriers statik.

Betonelement Foreningen har også udgivet en lærebog efter Eurocodes. Download lærebogen efter Euroodes her.