Med BETONELEMENTs punktfundamenter opnås en hurtig og effektiv montage direkte på afrettet sandpude.

Fundamenterne fås i 3 størrelser:

  • 2,20 x 2,60 m med mulighed for søjle op til RS 54/60
  • 2,40 x 3,30 m med mulighed for søjle op til RS 66/72
  • 2,40 x 4,50 m med mulighed for søjle optil RS 66/90.

De præfabrikerede punktfundamenter kan anvendes til såvel pendulsøjler som indspændte søjler.

Punktfundamenter produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede. Se mere under certifikater.

Elementgeometri

Hovedmål

AF1 – 2200 x 2600

 

AF2 – 2400 x 3300

 

AF3 – 2400 x 4500

 

 

Udsparinger

Alle punktfundamenter udføres med et Ø40 PVC-rør til dræning af skaft.

Indstøbningsdele

Fundamenterne leveres med to dornhuller Ø63 mm for løft med dorn.

Samlinger og detaljer

Projektering og beregning

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. punkfundamenter fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

Punktfundamenter produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 14991 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
Punktfundamenter produceres som standard i normal kontrolklasse.

Miljøklasse
Punktfundamenter produceres som standard i moderat miljøklasse. Kan efter aftale produceres i aggressiv miljøklasse.

Betonstyrker
Punktfundamenter produceres som standard i styrkeklasse 45. Kan produceres i højere styrkeklasse efter aftale.

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Overflader
Punktfundamenter udføres med en overflade svarende til BO 43/ 42.

Bæreevne

Bæreevner af punktfundamenterne er bestemt for fundamenter på friktionsjord uden kohæsion. Der er regnet med jordopfyldning til overkant fundament. Jordens kapacitet er forudsat som grundparameter.

For et punktfundament, må der ikke regnes med en excentricitet, der overstiger 1/3 af fundamentets bredde, hvor der er lagt en afgrænsende linje ind, der repræsenterer denne grænse.

Bæreevnekurverne er baseret på fundamentets stærke akse.

Bæreevne for Af 2200 x 2600 (stærk akse)

– for søjler mindre end RS 48/48 kan bæreevnen være mindre

Bæreevne for Af 2400 x 3300 (stærk akse)

– for søjler mindre end RS 60/48 kan bæreevnen være mindre

Bæreevne for Af 2400 x 4500 (stærk akse)

– for søjler mindre end RS 72/48 kan bæreevnen være mindre