Vores tagsortiment omfatter vaffel- og ribbetagplader.

Ribbetagplader

RTP ribbetagplader anvendes til tag på kontor-, industri- og lagerbygninger, hvor pladernes store, frie spændvidde sikrer en billig og fleksibel løsning. Elementerne er tilpasset et modul system, der desuden omfatter bærende ydervægselementer, søjler konsolbjælker og vaffelplader.

Ved at kombinere RTP ribbetagplader med vaffelplader opnås et meget let og billigt tag, der i det væsentlige bibeholder alle betontagets fordele. Der findes to typer ribbetagplader.

Se ribbetagplader type A og B her.

Vaffelplader

Vaffelplader er udfyldningselementer, der anvendes i kombination med RTP ribbetagplader ved normal tagbelastning. Herved opnår man et tag, der er væsentligt billigere og lettere end et rent tag med RTP ribbetagplader, men som i alt væsentligt bevare alle betontagetes fordele.

Ved at oplægge vaffelplader med et indbyrdes mellemrum på hhv. 1200 mm og 2400 mm kan der indbygges standard ovenlys på selvbærende karme.

Se vaffelplader her.