BETONELEMENT leverede sit første p-hus-system i 1977, og vi har – med udgangspunkt i vores standard p-dæk – leveret elementer i forbindelse med opførelsen af mangeartede p– huse gennem mange år.

Systemet består af op til 17 m lange trugelementer med frit spænd og giver dermed optimale og brugervenlige parkeringsarealer uden generende søjler.

Parkeringshussystemet er udviklet således, at det kan udbygges såvel i højden som i bredden.

Systemet giver arkitekten frie muligheder for at udføre facader i materialevalg, farver og udformning som indpasser sig i den aktuelle placering i bymiljø m.m.

Parkeringshussystemet er enkelt opbygget med logisk placerede opkørsels- og nedkørselsramper og god udnyttelse af pladsen til det maksimale antal parkeringspladser.

Ud over standard p-dækket (læs mere om p-dæk her) leverer BETONELEMENT alle former for bærende elementer – søjler, bjælker, vægge, facadeelementer, huldæk og TT-dæk – som kan anvendes i et utal af kombinationer. Vi er derfor i stand til at løse stort set alle ønsker for p-huse – såvel åbne, som lukkede, lave eller høje.

Fordele ved vores P-hus-løsninger er:

  • P-huset er enkelt opbygget
  • Parkeringssystemet kan tilpasses den aktuelle grunds størrelse og udformning
  • P-dækelementer leveres fuldt færdige fra fabrik med færdig robuste overflade
  • Det frie spænd på p-dækelementet op til 17,0 m giver optimale og brugervenlige søjlefri parkeringsarealer
  • De anvendte materialer er overalt robuste og slidstærke og kræver minimum af vedligeholdelse
  • Sikker og gennemprøvet fugeløsning
  • Efter ønske indstøbes elektriske installationer i p-dækelementer og rampeplader til styring af trafikregulering og varmemåtter
  • Kort byggetid
  • Sikker fugeløsning

BETONELEMENTs standard p-huse konstrueres over vores trugformede p-dæk, der – med et modul på 2,5 m i bredden og 17,0 m i længden, hvor de 2,5 m bruges i p-husets længderetning og de 17,0 m bruges i p-husets tværretning – giver mulighed for p-pladser på 2,5 x 5, 0 m og kørevej på 7,0 m. Ved opbygning af et p-hus modulsystem, bør der tages udgangspunkt i antal skibe og den elementløsning, der anvendes til de bærende konstruktioner.

P-huset er normalt beregnet for optagelse af lodret last fra en personvognstrafik med en egenvægt op til 3500 kg. Den vandrette last optages i p-dækket og føres ud til de stabiliserende elementer eller trappekerner. I forbindelse med opførelsen af et p-hus, er det nødvendigt, at det nøje vurderes, hvilke bærende og stabiliserende konstruktion der skal anvendes, set i forhold til de udvendige arkitektoniske ønsker og den indvendige optimale løsning af køreramper mellem etagerne.

I forbindelse med opstart af et p-husprojekt, kan BETONELEMENT være behjælpelig med planløsninger, detaljer og gode råd ud fra de erfaringer, vi har indsamlet gennem tidligere projekter.

For denne type byggerier vil BETONELEMENT deltage i et projekteringsomfang af råhuset svarende til bips A 113, model 6, hvis ikke andet er aftalt. Download bips A 113 her.

P-hus Brochure

Download vores brochure: Rentabelt og logistisk p-hus-system her.

De 4 P-hus-systemer

Her kan du downloade detalje-tegningerne på vores p-hus-systemer:

P-hus – standardtype 1, 1 plan

P-hus – standardtype 1, snit AA

P-hus – standardtype 2, 2 plan

P-hus – standardtype 2, snit AA

P-hus – standardtype 3, 3 plan

P-hus – standardtype 3, snit AA

P-hus – standardtype 4, 4 plan

P-hus – standardtype 4, snit AA