Bjælker anvendes i forbindelse med byggeriets bærende konstruktion og giver desuden mulighed for arkitektonisk spændende løsninger. Bjælker fremstilles i alle former og størrelser. Sortimentet omfatter fuldt program i  KB, KBE, LB og LBE bjælker (de såkaldte konsolbjælker) samt forspændte SIB, IB, RB bjælker.

Konsolbjælker
– LB, LBB, LBE og LBBE

Lav konsolbjælke anvendes i forbindelse med huldæk i etagebyggeri, hvor en lavere etagehøjde kan opnås. Bjælken giver kun et nedstik på 80 eller 120 mm fra dækundersiden og er dermed nem at føre installationer under. Læs mere om konsolbjælker LB, LBB, LBE og LBBE her.

Konsolbjælker
– KB, KBB, KBE og KBBE bjælker

Konsolbjælker anvendes hovedsageligt som vederlagsbjælker for tag- og etagedæk, hvor de med stor stivhed og spændvidde kombineret med en reduceret konstruktionshøjde sikrer en billig og fleksibel løsning med stor frihøjde. Læs mere om konsolbjælker KB, KBB, KBE og KBBE her.

SIB, IB, RB bjælker

SIB, IB og RB-bjælker er alle forspændte elementer. SIB-bjælkerne anvendes fortrinsvis som tagbjælker, medens IB og RB-bjælker både anvendes som tag- og etagebjælker. Læs mere om SIB, IB og RB bjælker her.

OT-bjælker

OT-bjælken (også kaldet den omvendte T-bjælke) bruges bla. til vores betonbroer. Læs mere om OT-bjælken er.

Bjaelker_Betonelement