Styrkerne ved AirDeck

AirDeck er et fleksibelt dæk-system, der giver mulighed for bjælkeløse dæk, udkragninger og spændende former, samtidig med at der opnås en væsentlig vægtbesparelse på op til 30% i forhold til massiv dæk.

I AirDeck er der mulighed for at støbe køle- og varmeslanger samt ventilation ind i hvert enkelt betondæk. Dermed fordeles temperaturreguleringen via konstruktionen, hvilket giver et bedre indeklima – fordi behovet for direkte ventilation med risiko for træk bliver mindre. Den aktive udnyttelse af betonens varmekapacitet minimerer energiforbruget. Læs mere i vores Airdeck brochure.

Også el-kabler og afløb kan støbes ind i hvert enkelt dæk efter behov.

AirDeck produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13747 og leveres CE-mærkede. Se mere under certifikater.

Elementgeometri

Hovedmål

AirDeck-elementer er som standard 60 mm tykke, 3,0 m brede og op til ca. 10 m lange. Maksimal bredde er 3,5 m.

AirDeck kan også leveres i 70 mm tykkelse (brandmodstandsevne 120 minutter) og 90 mm (for integrationen af ​​rørføring til termisk masse aktivering).

Som standard markedsføres AirDeck i følgende 4 tykkelser:

TypeHøjdeBokshøjdeIn situ beton mængdeTypisk vægt, 60 mm elementTypisk vægt, 90 mm element
Typisk spænd kontor, 60 mmTypisk spænd kontor, 90 mm
A280280 mm180 mm0,159 m3/m25,3 kN/m25,6 kN/m28,5 x 8,5 m7,5 x 7,5 m
A340340 mm240 mm0,195 m3/m26,4 kN/m26,7 kN/m210,0 x 10,0 m9,0 x 9,0 m
A390390 mm290 mm0,226 m3/m27,3 kN/m27,6 kN/m211,0 x 11,0 m10,5 x 10,5 m
A450450 mm350 mm0,264 m3/m28,3 kN/m28,6 kN/m212,0 x 12,0 m11,5 x 11,5 m

Boksene placeres med en indbyrdes centerafstand på 300 mm og filigrandragere typisk med en afstand på 600 mm.

Typisk layout af et AirDeck:

Opbygningen af de forskellige tykkelser er:

Type A280:

Type A340:

Type A390:

Type A450:

Udsparinger

Udsparinger kan udføres efter aftale.

Indstøbningsdele

Filigrandragere
AirDeck leveres som standard med filigrandragere.

Installationer
Der kan efter aftale indstøbes varme-/ køleslanger, afløb, el eller ventilation.

 

Samlinger og detaljer

Vederlagsdetalje 1
Enkelt vederlag:

Vederlagsdetajle 2
Kontinuert endevederlag:


Vederlagsdetalje 3
Mellemvederlag:

Vederlagsdetalje 4
Samling mellem dæk.

Bygningsfysik

Lyd

AirDeck har været underlagt en akustisk test og har sammenlignelige transmissionsværdier som et massivt dæk.

TypeR'w
A28059 dB
A34061 dB
A39062 dB
A45063 dB

Projektering og beregning

AirDeck projekteres i henhold til gældende Eurocodes.

Forudsætninger

Generelt
Deklarerede værdier for materialer og egenskaber vedr. AirDeck fremgår af ydeevnedeklarationen. Download gældende udgave her.

AirDeck produceres og kontrolleres i henhold til DS/EN 13747 og leveres CE-mærkede.

Kontrolklasse
AirDeck produceres normalt i normal kontrolklasse

Miljøklasse
AirDeck produceres standard i passiv miljøklasse. Kan også efter aftale produceres til anvendelse i moderat, aggressiv og ekstra aggressiv miljøklasse.

Overflader
Overfladen leveres som en BO28 iht. bips A24.

Betonstyrker
AirDeck produceres som standard i en beton med en styrke på 35MPa

Armering

Tolerancer
Elementerne overholder gældende tolerancer, der kan ses her.

Brudbæreevne

Bæreevnen fastsættes i samarbejde med BETONELEMENT. Eftervisningen er baseret på en FEM beregning. Det er typisk deformationerne, som er dimensionsgivende for AirDeck.

Brand
Ved brandberegningen skal hele dækkonstruktionen medregnes.

Brandmodstandsevnen i selve elementdelen er ved forsøg dokumenteret til:

  • 60 mm tykkelse: 90 minutter
  • 70 mm tykkelse: 120 minutter

Montage

AirDeck monteres på lineære understøtninger, der placeres med en afstand på 0,8 m til 2 m afhængig af samlet dæktykkelse og valgt elementtykkelse.

 

Film om AirDeck

Klik ind og se produktion, montage og støbning af vores AirDeck.