BIPS A 113

BIPS A 113

Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverancer og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Publikationen indeholder afsnit om

  • Aftalegrundlag
  • Vejledning
  • Bilag

BIPS A 24

BIPS A 24

Betonoverflader – specifikation, krav og kontrol

Specifikationen indeholder bl.a. afsnit om

  • Specifikation af betonoverflader
  • Udfaldskrav for betonoverflader
  • Overfladespecifikationer
  • Kontrolmetoder

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer

BAR Bygge og Anlæg har udgivet – Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer – juli 2012.

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Branchevejledningen er udarbejdet af Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion BIH og Lauritz Knudsen.

Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Miljøvenlig betonproduktion

Miljøvenlig betonproduktion

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006.

I denne publikation finder du praktiske redskaber, der kan bruges til at producere og anvende beton miljømæssigt optimalt. Som fx minimering af råstof- og energiforbrug, genbrug af vand, genbrug af nedknust beton og reduktion af affald fra produktionen.

Beton - til gavn for miljø og samfund

Beton - til gavn for miljø og samfund

Udgivet af Betonindustriens fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2005.

Hæftet giver et godt grundlag for bæredygtig brug af beton ved at sætte fokus på en række områder, hvor beton gør en forskel: Energiydeevne, indeklima, holdbarhed og betons CO2-optag.